Projektid

Ajavahemikus 2011-2020 on Peipsimaa Turismi poolt või vahendusel ellu viinud enam kui 35 projekti kogumahus 800 000 EUR. Valdavalt on tegemist olnud Peipsimaa ühisturunduslike ja mainekujunduslike projektidega.

Peipsimaa kalatoodete märgistamine

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk märgistada Peipsimaa kalatooted Peipsimaa logo kleebisega. Ära on kaardistatud Peipsimaa kalandusettevõtted, kes väärindavad ja pake ...

Loe edasi...

Peipsimaa kalatoodete märgistamine

Peipsimaa tegevustoetus 2017

Projekti eesmärk: * Projekti eesmärk on toetada MTÜ Peipsimaa Turismi turismialase arendustöö tegevust tegevustoetuse näol. Peipsimaa Turismi eesmärgiks on aidata kaas ...

Loe edasi...

Peipsimaa tegevustoetus 2017

Peipsimaa siseturu kampaania suvi 2017

Projekti eesmärk: * Projekti eesmärk on Peipsimaa kui reisisihi positiivse maine kujundamine ja jätkusuutlik Peipsimaa  turundamine. Eesmärk on tõsta siseturistide tea ...

Loe edasi...

Peipsimaa siseturu kampaania suvi 2017