Peipsimaa siseturu kampaania suvi 2017

Peipsimaa siseturu kampaania suvi 2017

Peipsimaa siseturu kampaania suvi 2017

Projekti “Peipsimaa siseturu kampaania” eesmärk:

* Projekti eesmärk on Peipsimaa kui reisisihi positiivse maine kujundamine ja jätkusuutlik Peipsimaa siseturu turundamine. Eesmärk on tõsta siseturistide teadlikust Peipsi järve rannapuhkuse võimalustest, järve  ääres pakutavatest teenustest ja Peipsimaa traditsioonilistest üritustest. Projekti tulemusel kasvab  Peipsimaad külastavate ja Peipsimaal ööbivate ning korduvkülastajate hulk, külastajatele on tekitatud  motivatsioon tulla piirkonda ühe suve jooksul rohkem kui üks kord. Tarbitakse rohkem kohalikke  turismiteenuseid ja külastatakse traditsioonilisi Peipsimaa üritusi ning seeläbi kasvab kohalike  omavalitsuste tulubaas ühelt poolt (maksubaas suureneb) ja teiselt poolt on kohalikel inimestel tööd ja  säilib omapärane elukeskkond, kus on hea elada. Nagu projekti pealkiri viitab, siis eesmärk on  Peipsimaa sihipärase turundusega piirkonna tuntuks tegemine siseturistide seas ja luua motivatsioon  külastada Peipsi järve äärset piirkonda hooajal kaks korda.
Projekti tegevused: 
* Siseturu kampaania sisu  loome ­ kampaania idee,  loov lahenduse eskiis ja  meediaplaan
* Meedia plaan ­ Tele  reklaamid ­ Välimeedia – Tallinn,  Pärnu, Rakvere, Narva ­  Raadio reklaam ja  mängud ­ Internet –  Facebook, koduleht
Projekti elluviimise ajakava: 01.11.2016 – 30.09.2017
Projekti partnerid: Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider
Projekti tulemused:

* Projekti tulemusel kasvab Peipsimaad külastavate ja Peipsimaal ööbivate ning korduvkülastajate hulk, külastajatele on tekitatud motivatsioon tulla piirkonda ühe suve jooksul rohkem kui üks kord.  Tarbitakse rohkem kohalikke turismiteenuseid ja külastatakse traditsioonilisi Peipsimaa üritusi ning  seeläbi kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas ühelt poolt (maksubaas suureneb) ja teiselt poolt on  kohalikel inimestel tööd ja säilib omapärane elukeskkond, kus on hea elada. Nagu projekti pealkiri  viitab, siis eesmärk on Peipsimaa sihipärase turundusega piirkonna tuntuks tegemine siseturistide seas  ja luua motivatsioon külastada Peipsi järve äärset piirkonda hooajal kaks korda.