Tarbijamärgis “Siin on turvaline”

Peipsimaa vastutustundlikud turismiteenuse pakkujad kannavad tarbijamärgist “Siin on turvaline”. Märgise kasutamisega võtab teenusepakkuja avaliku vastutuse järgida kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid nõudeid, et tagada nii teenusepakkuja töötajate kui ka klientide turvalisus.

TARBIJAMÄRGISEGA LIITUNUD PEIPSIMAA ETTEVÕTTED (täieneb jooksvalt)

 1. Räpina Loomemaja
 2. Jääaja Keskus
 3. Kuru rannamaja
 4. Mesi tare kodumaja
 5. Loodus Biospa
 6. Kalameeste maja hostel
 7. Kalevipoja Koda
 8. Peipsi Glamping
 9. Kauksi Puhkemaja
 10. Mustvee Kultuurikeskus
 11. Hotell Ankur
 12. Kadrina Mõis
 13. Hea Karma Villa
 14. Kadrina Mõisa pullitall ja kämpingud
 15. Peramaa Puhkekeskus
 16. Kuremäe Apteegi Kohvik & Hostel
 17. Riverside Villa
 18. Kuru Villa
 19. Avinurme Puiduait
 20. Hirvemäe Puhkekeskus
 21. Hotell Räpina
 22. Haudamäe Puhkemaja
 23. Räpina Külaliskorter
 24. Setomaa Muuseumid
 25. Maa gurmee kodurestoran
 26. Magasiait
 27. Varnja Perekonna Selts
 28. Kohvik Õige Koht
 29. Kuru Puhkemajad
 30. Dello Pagariäri
 31. Koseveski Puhkekeskus
 32. Willipu Külalistemaja
 33. Turgi käsitöötalu
 34. Lammas ja Roos
 35. Hansu Turismitalu
 36. Ranna Puhkebaas
 37. Peipsi Teemaja
 38. Avinurme Puiduait
 39. OÜ Natourest Karuvaatluse Alutagusel
 40. Peipsi Saunad

Hea tahte kokkuleppega liitunud nõustuvad järgmiste detailidega:

 • Teenusepakkuja järgib järjepidevalt valdkonnale kehtestatud Terviseameti juhiseid https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid
 • Teenusepakkuja järgib järjepidevalt valdkonnale kehtestatud Eesti Vabariigi Valitsuse uudiseid ja nõudeid https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
 • Teenusepakkuja juhtkond hoiab end kursis Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse nõuetega ja suhtub nende järgimisse vastutustundlikult. Teenusepakkuja juhtkond jagab töötajaskonnale ajakohast infot ja korraldab vajadust mööda koolitusi ning vastutab selle eest, et töötajad järgivad Terviseameti nõudeid.
 • Teenusepakkuja tagab, et siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt. Võimaluse korral õhutatakse siseruume regulaarselt, jälgides nii sise- kui ka välistemperatuuri.
 • Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad, sh sissepääsude juures ja peamistel liikumisteedel.
 • Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt.
 • Teenusepakkuja töötajatel ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit. Võimalusel pakutakse külastajale isikukaitsevahendi soetamise võimalust kohapeal. 
 • Külastajatele on tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega. Järgitakse riiklikult kehtestatud siseruumide ja välialade maksimaalse täituvuse nõuded.
 • Teenusepakkuja klientidele on kättesaadavad käitumisjuhised ja teave organisatsioonis kasutusele võetud COVID-19 leviku tõkestamise meetmete kohta. Teave on avaldatud teenusepakkuja veebilehel vähemalt eesti- ja inglise keeles, sotsiaalmeediakanalites, teenuse osutamise kohas ning soovitatavalt teenuse osutamisega seotud dokumentides (nt tellimuse kinnituses ja/või osalemistingimustes).
 • Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas. Haigustunnustega inimesel palub teenindaja lahkuda. Seejärel desinfitseeritakse pinnad, millega haigustunnustega inimene kokku puutus, ning võimalusel tuulutatakse ruumid.
 • Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid.
 • Teenusepakkuja osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Täpsemad juhised (uuendatakse jooksvalt) on kättesaadavad Terviseameti kodulehel: Majutusettevõtetele ; Toitlustusasutustele, baaridele, pubidele

KUIDAS LIITUDA? Täida vorm SIIN

Ettevõte kaotab õiguse tarbijamärgise kasutamiseks:
kui töötaja asub töökohal haigustunnustega;
kui ettevõtte kohta laekub kaebusi kokkuleppe rikkumiste kohta.