Peipsimaa tegevustoetus 2021

Peipsimaa tegevustoetus 2021

Peipsimaa tegevustoetus 2021

Projekti Peipsimaa tegevustoetus 2021 eesmärk:

• Projekti eesmärk on toetada MTÜ Peipsimaa Turismi turismialase arendustöö tegevust tegevustoetuse näol. Peipsimaa Turismi eesmärgiks on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtlusaktiivsust ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.
• Peipsimaa Turismi põhieesmärgiks on koordineerida Peipsiveere turismialast arendustööd, sh tegeleda regiooni turunduse ja turismitoodete arendusega ning piirkonna maine kujundamise ja turismialase informatsiooni kogumise, analüüsi ja levitamisega ning toetada igati Peipsimaa regiooni tasakaalustatud arengut.

Projekti tegevused:

Tegevustoetuse perioodil viiakse ellu erinevad turismialased tegevused lähtudes Peipsimaa tegevuskavast. Messidel osalemine – Tourest, Balttour, Adventure, ITB, Green week, Vakantiebeurs; sündmuste kalendrid (est, eng, rus, lat, ger); Peipsimaa infokaardid; Peipsimaa IX Arengufoorum; Peipsi Järvefestival 2021; 2021 Peipsi Toidu retseptidega seinakalender; pressireiside korraldamine lähiturugude esindajatele (Soome, Venemaa, Saksamaa, Skandinaavia); Peipsimaa võrgustike tugevdamine (Peipsimaa Koostööfoorumi, Turismiettevõtjate, Kalandusettevõtjate koolitamine); Peipsimaa tootearenduskoolituste korraldamine; workshopidel osalemine – Moskva, Peterburg, Saksamaa; Lakesperience projekt; Peipsimaa innovaatilised pingid; Long distance cross-border hiking trail “The Forest Trail”; Peipsimaa valgusteekond.

Projekti elluviimise ajakava:

01.11.2020 – 30.10.2021

Projekti eelarve:

20 000€ Peipsiveere programmi toetus; 4000€ omafinantseering

Projekti tulemused:

  • Käesoleva Peipsimaa tegevuskava elluviimisel on tagatud Peipsimaa ühisturunduses järjepidevus ning võib eeldada et nii siseturu kui ka sihtturumaade turistid leiavad tee Peipsimaale ja külastavad regiooni ning tarbivad kohalikke pakutavaid teenuseid (majutus, toitlustamine, aktiivne puhkus, Peipsi järel pakutavad tegevused).
  • Peipsimaa ühisturunduse visuaalne lähenemine on alati kantud Peipsimaa eripärast ning arvestanud kohaliku kultuuriga – nii vanausuliste pärandi tutvustamise kui ka eesti ja vene rannakülade kultuuri tutvustamisega. Kõikidel infokandjatel kasutatakse ühtset identiteeti – Peipsimaa logo ja visuaaliga – piltidega rõhutatakse Peipsimaa eripära (Avinurme puukäsitöö, sood, Kallaste pank, sibulakasvatus, mõisad ja lossid, tänavkülad, kuivavad voblad, tuletornid, Peipsi toit).

 

Projekti tegevuspiirkond on kogu Peipsiveere programmi tegevuspiirkond – Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Kastre, Luunja, Räpina ja Tartu valla Peipsiäärses piirkonnas.