Koostööfoorum Emajõe-Suursoos

Koostööfoorum Emajõe-Suursoos

Koostööfoorum Emajõe-Suursoos

11.02 sai kokku Peipsimaa Turismi koostööfoorum Emajõe-Suursoo looduskeskuses, et paika panna Peipsimaa tegevuskava 2019-2024. Esindatud olid kõik kohalikud omavalitsused. Paika pandi tegevused, mis vajaksid kohest tegutsemist kui ka need tegevused, mis on aeganõudvamad. Lisaks erinevatele turundustegevuste ja maine kujundamisele sai välja toodud tervikliku infrastruktuuri rajamise ning palju muud. Sisukat päeva modereeris ja oma vaatenurga lisas ajakirjanik Märt Treier.

Koostööfoorum looduskeskuses fuajee Peipsimaa Koostööfoorum looduskeskuses seminaril