Koostööfoorum Wagenküllis

Koostööfoorum Wagenküllis

Koostööfoorum Wagenküllis

15.04 toimus Valgamaal, Wagenküll hotellis Peipsimaa koostööfoorum. Kohapeal arutleti erinevatel teemadel nagu Peipsimaa 10, Peipsi Järvefestival 2019 ja 2020, õppereis jne. Põnevaks faktiks toodi välja, et esimene ametlik Peipsimaa Turismi kokkusaamine toimus 10. detsembril 2009 aastal. Selle aastane festivali programm on juba päris paigas aga siiski otsiti kohti, mida juba praegu paremaks muuta, et pakkuda külastajale põnevaid elamus. Järgmise aasta Peipsi Järvefestivali osas on ettepanekud teretulnud. Peipsimaa 10 pidulik arengufoorum leiab aset 10. detsembril Mustvees.

Peipsimaa koostööfoorum osalejad