Toimus Peipsi Järvefestivali arendusprogrammi II moodul

Toimus Peipsi Järvefestivali arendusprogrammi II moodul

Toimus Peipsi Järvefestivali arendusprogrammi II moodul

Kui Järvefestival juba Sisevete festivaliks areneb, siis peab oluliselt arenema ka üritus ise. Ja nii ongi – Sisevete Festival on oluliselt keskkonnateadlikum üritus, kui tema eelkäia, Peipsi Järvefestival. Aga selleks, et saada teada, kuidas keskkonnateadlikku üritust korraldada, siis keskenduti arenguprogrammi II moodulis keskkonnateadlikkusele. Turvaliselt Zoomi-keskkonnas, nagu ajastule kohane. 

 

Seminari alustuseks tegi Peipsimaa Turismi juhataja Kadi Ploom lühikokkuvõtte arenguprogrammi I moodulist, mille käigus saadi uusi ja ägedaid mõtteid, kuidas Sisevete Festival atraktiivsemaks muuta. Kokkuvõtet saate lugeda siit: Toimus Peipsi Järvefestivali arendusprogrammi I moodul – Visitpeipsi.

Ja siis läks eriti põnevaks – Kadi Aguraijuja rääkis keskkonnateadliku ürituse korraldamisest I Land Soundi näitel. Märksõnad – päris nõud, jäätmete vähendamine, taas- ja korduvkasutus, joogivee automaadid plastikjäätmete vähendamiseks.

Loodusfotograaf Sven Začek juhtis tähelepanu sellele, kuidas on muutunud looduskeskkond meie ümber ja kuidas me seda ise võrrelda saame. Väike vihje: https://fotoladu.maaamet.ee/.

Kristiina Kerge ja Kadri Kalle Acento OÜst tõid välja võimalusi, kuidas üritust keskkonnahoidlikumaks muuta – jäätmete sorteerimine, korduvkasutatavad materjalid, vähem printida välja paberit, kommunikatsioon nii siseringis, kui avalikkusele.

Margit Säre MTÜst Peipsi Koostöö keskusest rääkis erinevatest meetmetest, kust keskkonnaalastele projektidele toetust taotleda saab ja mis juba praeguseks ära on tehtud.

Kristi Loit Keskkonnaametist juhtis aga kuulajate tähelepanu piirangutele, et suures keskkonnateadlikkuse tuhinas ja festivalimelus nõrgemaid ei unustaks.

II mooduli lõpuks said aga kõik osalejad päeva jooksul saadud häid mõtteid jagada töötubades, mida juhtisid keskkonnateadlikud Kristiina Tammets (Tartumaa Arendusselts), Elo Raspel (Keskkonnaamet), Kristiina Kerge (Acento OÜ) ja Eelika Laane-Hannus (Tartu Loodusmaja).

 

Esinejate ettekannetega saate tutvuda siin:

Milline on tuleviku ürituse jalajälg- Kadi Aguraijuja (I Land Sound)

Kuidas toetada ürituste korraldajaid keskkonnasäästlikkusega- Kristiina Kerge, Kadri Kalle (Acento OÜ)

Keskkonnateemalised projektid Peipsimaal- Märgit Säre (MTÜ Peipsi Koostöö Keskus)

Probleemid laevaliikluses ja veeliiklejate käitumine- Kristi Loit (Keskkonnaamet)

 

Peipsi Järvefestivali koolitusprogrammi korraldamist toetavad LEADER tegevusgrupid: Piiriveere Liider, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu. Samuti Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.