Toimus Sisevete festivali arendusprogrammi III moodul

Toimus Sisevete festivali arendusprogrammi III moodul

Toimus Sisevete festivali arendusprogrammi III moodul

Tänu I ja II mooduli ettekannetele ja aruteludele, on asjaosaliste mõtetes uus Festival uute mõtete ja keskkonnateadlikkusega juba üsna paigas.  Aga nüüd on suur küsimus – kuidas toimuma hakkav nii külastajateni viia, et ka nemad sellest elevusest osa saaks. Selleks on olemas turundus ja kommunikatsioon. 

Oma ägedatest ja raamist välja tegemistest rääkis Liina Pulges Unistuste Agentuurist. Ettekanne, teemal “Kuidas olla pildis ja saada meediasse?” andis mõtteid meie kõigi unistuste täitmiseks. Britt Mesipuu Milos OÜst avaldas praktilisi näiteid ürituste turundamisest sotsiaalmeedias, mida saame ära kasutada nii Sisevete festivali turundamiseks, kui kõigi osalejate ettevõtmiste tuntuse suurendamiseks. Sander Silm Mikromeedia OÜst pani aga kõigile südamele, et enne kommunikatsiooniplaani koostamist tuleb läbi mõelda miks? ja kellele?, ning  läbi ristturunduse saab välja töötatud sõnumit veel omakorda võimendada. 

Seminari lõpetuseks saime MTÜ Peipsimaa Turismi juhataja Kadi Ploomi käest teada ka Sisevete festivali sotsiaalmeedia plaanidest. Meist kõigist sõltub ühise ürituse reklaami edukus!

 

Esinejate ettekannetega saate tutvuda siin:

“Kuidas olla pildis ja saada meediasse”- Liina Pulges (Unistuste Agentuur OÜ)

Praktilised näited ürituse turundamisest sotsiaalmeedias – Brit Mesipuu (Milos OÜ)

Kommunikatsiooniplaani põhireeglid ja ristturundus – Sander Silm (Mikromeedia OÜ)

Sisevete Festival sotsiaalmeedia plaan ja sõnumid-Kadi Ploom/Polaarpäev OÜ 

 

Peipsi Järvefestivali koolitusprogrammi korraldamist toetavad LEADER tegevusgrupid: Piiriveere Liider, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu. Samuti Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.